چارت سازمانی

 صفحه اصلی چارت سازمانی

چارت سازمانی

82

لیسانس مکانیک
m.kiaee[@]graf.ir

مهندس مسعود کیایی مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره
82

مدرک تحصیلی: لیسانس کامپیوتر
n.pourkasraee [@] tahkimdimass.ir

ندا پورکسرائی عضو هیئت مدیره
82

مدرک تحصیلی: لیسانس مکانیک
a.honardoost [@] tahkimdimass.ir

امیرحسین هنردوست مدیریت فنی و اجرایی
82

کارشناس معماری
m.karimi [@] tahkimdimass.ir

محمد کریمی مدیریت بازاریابی
82

کارشناس عمران
a.jahanzadeh [@] tahkimdimass.ir

علی جهانزاده مدیریت فروش graf
82

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
a.karimi [@] tahkimdimass.ir

عسل کریمی کارشناس فروش، مشتری مداری
82

کارشناس مکانیک
a.alipour [@] tahkimdimass.ir

علی پاشا علی پور سرپرست نصب و راه اندازی - خدمات پس از فروش
82

کارشناس بیو شیمی
m.yasarehdar [@] tahkimdimass.ir

ماندانا یساره دار کارشناس حسابداری
82

کارشناس حسابداری
s.gholami [@] tahkimdimass.ir

سیما غلامی مدیر حسابداری
82

تکنسین
r.mir [@] tahkimdimass.ir

رضا میرآخوری نصب و راه اندازی
82

تکنسین
d.rabie [@] tahkimdimass.ir

داود ربیعی نصب و راه اندازی
82

کارشناس حسابداری
n.moazami@tahkimdimass.ir

نگار معظمی گودرزی مدیر داخلی
82


A.ABASI[@]TAHKIMDIMASS.IR

مسعود عباسی مهندس نصب و راه اندازی